Skip to content

Bokning & priser

För att vi ska kunna erbjuda en rättvis prisuppgift behöver vi se fordonet som är skadat, det är därför viktigt att de skadade ytorna är rena vid uppvisningstillfället.

Uppvisning av fordon

Tid för uppvisning av fordon bokas per telefon, offert lämnas på plats och tidsbokning för reparation sker om så önskas.