Skip to content

Kvalité

Vi har kvalitetssäkrat vår verksamhet i ledningssystemet Eurogarant vilket bl.a. innebär att vi ser till att hanteringen av varje fordon alltid sker på samma sätt. Att reparera fordon blir alltmer tekniskt avancerat och det är därför viktigt för oss att ha ett nära samarbete med våra leverantörer.

SFVFdekal_EurogarantII
Moderna metoder och material

Vår personal får fortlöpande utbildning i nya reparationsmetoder och moderna material för att vi ska hålla en jämn och hög kvalitetsnivå. Vi lämnar 12 månaders garanti på våra tjänster.

Miljöcertifierad verksamhet

Vår process påverkar miljön och därför är det självklart för oss att miljöcertifiera vår verksamhet. Att källsortera vårt avfall och tänka energieffektivt vid nyinvesteringar och reinvesteringar är ett av de områden där vi jobbar fortlöpande för att begränsa vår miljöpåverkan. Att välja produkter som innehåller en så låg halt lösningsmedel som möjligt är ytterligare ett exempel på vårt miljöarbete.